logo_tcsir BIP TCSiR Facebook TCSiR Instagram

Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 28A, 83-110 Tczew.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Adriana Głuchowska inspektor@um.tczew.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji imprez, konkursów oraz świadczenia usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursach/ warsztatach.

Drukuj Udostępnij Strona główna Wstecz

NASZA OFERTA

Basen

czytaj więcej...

Basen
Basen duży, mały i odkryty

Fitness

czytaj więcej...

Fitness
Zajęcia i aerobic w wodzie

Siłownia

czytaj więcej...

Siłownia
zajęcia na siłowni

Sauna

czytaj więcej...

Sauna
sucha i parowa

Korty tenisowe

czytaj więcej...

Korty tenisowe
Korty otwarte i pod halą

Boiska sportowe

czytaj więcej...

Boiska sportowe
Kilka boisk sportowych

Przystań nad Wisłą

czytaj więcej...

Przystań nad Wisłą
Zatrzymaj się w Przystani

Pozostałe

czytaj więcej...

Pozostałe
Spływy kajakowe i place zabaw